Tất cả
Rank bk - tướng leo rank ổn - có nv...
Trang Phục: 4
Tướng: 14
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
30,000đ