Tất cả
Trang Phục: 165
Tướng: 99
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
1,200,000đ
Trang Phục: 57
Tướng: 58
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
400,000đ
Trang Phục: 1
Tướng: 10
Rank: Bạc
Ngọc 90: Không
30,000đ
63 tướng , trang phục ổn , rank kim...
Trang Phục: Murat sieu việt, rouker đá quý , zill dung nham, vv..vv
Tướng: 63 con : murat, nak , raz, violet, rouker,...
Rank: Kim Cương
Ngọc 90: Không
400,000đ
Nhiều skin ngon đẹp
Trang Phục: 55
Tướng: 56
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
250,000đ
Trang Phục: 57
Tướng: 71
Rank: Cao Thủ
Ngọc 90:
250,000đ
Trang Phục: 16
Tướng: 28
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
50,000đ
Trang Phục: 53
Tướng: 57
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
170,000đ
Thừa 14k vàng
Trang Phục: 15
Tướng: 29
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
100,000đ
Còn đổi tên đc
Trang Phục: 71
Tướng: 58
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
200,000đ
Thừa 13k vàng
Trang Phục: 10
Tướng: 25
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
80,000đ