Liên Quân Mobile

Ngọc rồng Online là một trò chơi trực tuyến có lối chơi nhanh và đầy tính cạnh tranh...

Giá tiền
Loại Rank
Tướng
Skin
#17

Rank: Vàng

Tướng: 21

Trang Phục: 14

Xem chi tiết

Rank: Vàng

Tướng: 21

Trang Phục: 14

200,000đ

Mua
#16

Rank: B.Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 36

Xem chi tiết

Rank: B.Kim

Tướng: 40

Trang Phục: 36

500,000đ

Mua
#15

Rank: K.Cương

Tướng: 42

Trang Phục: 26

Xem chi tiết

Rank: K.Cương

Tướng: 42

Trang Phục: 26

500,000đ

Mua
#14

Rank: B.Kim

Tướng: 45

Trang Phục: 26

Xem chi tiết

Rank: B.Kim

Tướng: 45

Trang Phục: 26

500,000đ

Mua
#13

Rank: B.Kim

Tướng: 45

Trang Phục: 23

Xem chi tiết

Rank: B.Kim

Tướng: 45

Trang Phục: 23

600,000đ

Mua
#12

Rank: B.Kim

Tướng: 45

Trang Phục: 34

Xem chi tiết

Rank: B.Kim

Tướng: 45

Trang Phục: 34

800,000đ

Mua
#9

Rank: Chưa

Tướng: 55

Trang Phục: 39

Xem chi tiết

Rank: Chưa

Tướng: 55

Trang Phục: 39

1,200,000đ

Mua
#8

Rank: Chưa

Tướng: 50

Trang Phục: 57

Xem chi tiết

Rank: Chưa

Tướng: 50

Trang Phục: 57

1,200,000đ

Mua
#6

Rank: Vàng

Tướng: 27

Trang Phục: 29

Xem chi tiết

Rank: Vàng

Tướng: 27

Trang Phục: 29

300,000đ

Mua
#5

Rank: Vàng

Tướng: 31

Trang Phục: 28

Xem chi tiết

Rank: Vàng

Tướng: 31

Trang Phục: 28

400,000đ

Mua
#4

Rank: Vàng

Tướng: 36

Trang Phục: 16

Xem chi tiết

Rank: Vàng

Tướng: 36

Trang Phục: 16

350,000đ

Mua
#3

Rank: Vàng

Tướng: 26

Trang Phục: 20

Xem chi tiết

Rank: Vàng

Tướng: 26

Trang Phục: 20

200,000đ

Mua

Đối tác thanh toán